header_VESKU1

Luomme hyvinvointia maaseudulle. Olemme vesistökunnostuksen asiantuntija.

Käsikunnostusta

Seuraa VESKU-hanketta Facebookissa ja lue lisää blogistamme. 

Hankkeen hyödyt

Hankkeen avulla:

 • Parannetaan vesien tilaa ja monimuotoisuutta sekä joki- ja järvimaisemaa
 • Lisätään maaseudun viihtyvyyttä, säilytetään maaseutuperintöä
 • Edistetään kylien ja maaseudun yhteisöjen yhteistoimintaa, verkostoitumista ja elinvoimaisuutta
 • Vesistöjen virkistyskäyttö ja maaseudun vetovoimaisuus lisääntyvät
 • Matkailuelinkeinojen ja kalatalouden toimintaedellytykset paranevat
 • Palautetaan kiinnostusta kotitarvekalastukseen
 • Lisätään paikallisten vesistökunnostajien ja maa- ja metsätalouden toimijoiden välistä yhteistyötä ja osaamista
 • Vesistötieto ja kunnostusosaaminen paranee. Omatoiminen kunnostustoiminta lisääntyy
 • Lisätään verkostoitumisen kautta paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä
 • Aktivoidaan nuoria mukaan vesistökunnostustoimintaa
 • Lisätään uutta tarvetta erilaisille ympäristönhoidon palveluille ja sivuelinkeinoille

Ota yhteyttä projektikoordinaattori Eero Hiltunen
Puh: 040 754 7592
Sähköposti: eero@virtatiimi.fi

tai hankesihteeri Minna Simoska
Puh: 040 749 7693
Sähköposti: minna@virtatiimi.fi