header_VESKU1

Luomme hyvinvointia maaseudulle. Olemme vesistökunnostuksen asiantuntija.

VESKU II:sta vetoapua vesistökunnostushankkeisiin

Tarvitseeko lähialueen järvi, joki tai puro kunnostamista?

Vesistökunnostushanke VESKU II tarjoaa asiantuntija-apua ja neuvontaa kaikille vesistökunnostusasioista kiinnostuneille.

Paikallisten vesien hoitoa

Hanke edistää paikallisten vesien hoidon tavoitteiden saavuttamista Kemijärven, Posion, Ranuan, Rovaniemen ja Simon kuntien alueella.

Hankkeen yhteystiedot
VESKU II-hanke saa valtionavustusta edistäessään vesien ja ympäristönhoitoa sekä toteuttaessaan ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Hankkeen toteutusaika on 30.11.2020-30.9.2022. Osuuskunta Virtatiimi hallinnoi hanketta.

Ota yhteyttä projektikoordinaattori Eero Hiltuseen puh. 040 754 7592 tai sähköpostitse osoitteessa eerojhiltunen@gmail.com tai hankesihteeri Minna Simoskaan puh. 040 749 7693, sähköpostitse osoitteessa virtatiimi@pp.inet.fi

Asiantuntija-apua ja neuvontaa

 • oman lähivesistön nykytila
 • soveltuvat kunnostusmenetelmät
 • luvat ja rahoitusmahdollisuudet
 • työmenetelmät ja toimintamallit
 • esimerkkisuunnitelmat
 • vesistökunnostajien verkostoituminen

Hankkeen painopiste on järvi- ja virtavesistöissä, joiden ekologinen tila on hyvää huonompi.

Käsikunnostusta

VESKU II-hankkeessa tapahtunutta

Tutustu tehtyihin toimenpiteisiin tästä.

Seuraa VESKU II-hanketta Facebookissa ja lue lisää blogistamme. 

Hankkeen hyödyt

Hankkeen avulla:

 • Parannetaan vesien tilaa ja monimuotoisuutta sekä joki- ja järvimaisemaa
 • Lisätään maaseudun viihtyvyyttä, säilytetään maaseutuperintöä
 • Edistetään kylien ja maaseudun yhteisöjen yhteistoimintaa, verkostoitumista ja elinvoimaisuutta
 • Vesistöjen virkistyskäyttö ja maaseudun vetovoimaisuus lisääntyvät
 • Matkailuelinkeinojen ja kalatalouden toimintaedellytykset paranevat
 • Palautetaan kiinnostusta kotitarvekalastukseen
 • Lisätään paikallisten vesistökunnostajien ja maa- ja metsätalouden toimijoiden välistä yhteistyötä ja osaamista
 • Vesistötieto ja kunnostusosaaminen paranee. Omatoiminen kunnostustoiminta lisääntyy
 • Lisätään verkostoitumisen kautta paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä
 • Aktivoidaan nuoria mukaan vesistökunnostustoimintaa
 • Lisätään uutta tarvetta erilaisille ympäristönhoidon palveluille ja sivuelinkeinoille

Avaa tästä VESKU II-hankesuunnitelma.

Ota yhteyttä projektikoordinaattori Eero Hiltunen
Puh: 040 754 7592
Sähköposti: eerojhiltunen@gmail.com

tai hankesihteeri Minna Simoska
Puh: 040 749 7693
Sähköposti: virtatiimi@pp.inet.fi